Select Page

Sąlygos ir taisyklės

Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje sąlygos ir taisyklės

Sąlygos ir taisyklės

 1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios pirkimo taisyklės  yra skirtos suteikti informaciją apie UAB „PROBIOVICTUS“ („Pardavėjas“) bei išdėstyti asmenims, įsigyjantiems prekes („Prekės“) internetinėje parduotuvėje www.be-healthy.lt („Pirkėjas“), Prekių, parduodamų šioje internetinėje parduotuvėje, pardavimo sąlygas („Taisyklės“).

1.2. Šios Taisyklės yra taikomos sudarant bet kokias sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl Prekių pardavimo („Sutartis“). Prieš vykdant bet kokių Prekių užsakymą internetinėje parduotuvėje, Pirkėjas turi atidžiai perskaityti šias Taisykles ir įsitikinti, kad jas tinkamai suprato. Atkreipiame dėmesį, kad prieš užbaigdamas užsakymą Pirkėjas privalo sutikti su šiomis Taisyklėmis bei Privatumo politika, o atsisakius tai padaryti, užsakymo užbaigimas ir Prekių užsakymas yra negalimas.

1.3. Pirkėjui yra rekomenduojama atsispausdinti šias Taisykles ateities reikmėms.

1.4. Informuojame, kad šios Taisyklės gali būti keičiamos Taisyklėse nustatyta tvarka. Kiekvieną kartą užsakant Prekes, rekomenduojame peržiūrėti Taisykles tam, kad Pirkėjas būtų įsitikinęs, jog pilnai supranta kokiomis sąlygomis, konkrečiu atveju, bus daromas užsakymas. Paskutinį kartą šios Taisyklės buvo atnaujintos 2020 m. lapkričio 7 d.

1.5. Šios Taisyklės, taip pat Sutartys tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra sudaromos tik lietuvių kalba.

1.6. Elektroninė parduotuvė www.be-healthy.lt yra mažmeninės prekybos parduotuvė internete, orientuota į vartotojus, perkančius prekes asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti.

 1. Informacija apie Pardavėją

2.1. Taisyklės yra taikomos įsigyjant Prekes adresu www.be-healthy.lt Pardavėjas yra UAB „PROBIOVICTUS“, Lietuvos bendrovė, tinkamai įregistruota ir veikianti Lietuvos Respublikoje, kodas 305550150, buveinės adresas Dzūkų g 4–38, Palanga, tel. +370 (601) 94979, info@be-healthy.lt.

2.2. Duomenys apie Pardavėją kaupiami ir saugomi – Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas Valstybės įmonė Registrų centras.

 1. Prekės

3.1. Internetinėje parduotuvėje pateikiami Prekių atvaizdai yra iliustracinio pobūdžio. Pardavėjas negali garantuoti, kad Pirkėjo įrenginio ekranas tiksliai atspindės Prekių spalvas, nepaisant to, kad Pardavėjas dėjo visas pastangas tam, kad Prekių spalvos būtų atvaizduotos kuo tiksliau. Pirkėjas supranta, kad Prekės gali nežymiai skirtis nuo jų atvaizdų.

3.2. Prekių įpakavimas gali skirtis nuo to, kuris pateikiamas atvaizduose, esančiuose internetinėje parduotuvėje.

3.3. Nebent būtų aiškiai nurodyta kitaip, visos Prekės, pateikiamos internetinėje parduotuvėje, yra prieinamos. Tuo atveju, jeigu užsakytos Prekės nebelieka, Pirkėjui per 5 (penkias) darbo dienas yra grąžinami pinigai už tokią Prekę į Pirkėjo banko sąskaitą iš kurios Pirkėjas apmokėjo už Prekes, bei Prekės užsakymo vykdymas yra nutraukiamas.

3.4. Pardavėjas turi teisę tam tikroms prekėms nustatyti minimalų ir/arba maksimalų Prekės užsakymo kiekį vieno užsakymo metu.

 1. Asmens duomenų tvarkymas

4.1. Pardavėjas Pirkėjo asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Privatumo politika. Atsižvelgiant į tai, kad Privatumo politikoje nurodomos svarbios Taisyklių nuostatos, rekomenduojama, kad Pirkėjas atidžiai jas perskaitytų ir  įsitikintų, kad visos Privatumo politikos nuostatos jam yra suprantamos ir priimtinos.

 1. Pirkimo pardavimo sutarties sudarymas

5.1. Šioje internetinėje parduotuvėje Prekes įsigyti gali Pirkėjai:

 1. a) fiziniai asmenys, kuriems jau sukako 18 (aštuoniolika) metų;
 2. b) fiziniai asmenys, kuriems yra nuo 14 (keturiolikos) iki 18 (aštuoniolikos) metų, jeigu yra gavę tėvų ar globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie disponuoja asmeninėmis lėšomis;

5.2. Asmuo, patvirtindamas šias Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti Prekes šioje internetinėje parduotuvėje.

5.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai savo nuožiūra nustatyti minimalią pirkinių krepšelio sumą,   t.y. minimalią sumą, už kurią Pirkėjas turėtų išsirinkti ir užsisakyti prekių www.be-healthy.lt  parduotuvėje, norėdamas jas įsigyti arba minimalų prekių krepšelio kiekį. Minimali pirkinių krepšelio suma/ kiekis nurodoma elektroninės parduotuvės skiltyje „Prekių pristatymas“. Į minimalią pirkinių krepšelio sumą/kiekį nėra įskaitomas prekių pristatymo mokestis.

5.4. Pardavėjo nustatyta Prekių užsakymo tvarka suteikia Pirkėjui galimybę patikrinti ir ištaisyti klaidas, prieš teikiant galutinį užsakymą. Rekomenduojama, kad Pirkėjas atidžiai perskaitytų ir patikrintų teikiamą užsakymą, kiekviename užsakymo teikimo etape.

5.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas, internetinėje parduotuvėje suformavęs Prekių krepšelį, nurodęs Pirkėjo vardą, pavardę (lotyniškomis raidėmis) ir pristatymo adresą, tikslų pašto kodą, pasirinkęs mokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Apmokėti“ ir apmoka užsakymą. Užsakymo neapmokėjus sutartis laikoma nesudaryta. Pardavėjas turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytu telefono numeriu arba elektroniniu paštu sudarytos sutarties pagrindu arba sprendžiant iškilusius neaiškumus dėl sutarties vykdymo.

5.6. Pirkėjui pateikus ir apmokėjus užsakymą – jam išsiunčiamas elektroninis laiškas, patvirtinantis užsakymo gavimą.

5.7. Paruošus užsakymą, Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui elektroninį laišką ir/ar trumpąją SMS žinutę, informuojančią, kad Prekės išsiųstos Pirkėjui.

5.8. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis (užsakymas) yra registruojama ir saugoma internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

 1. Teisė keisti taisykles

6.1. Pardavėjas pasilieka teisę keisti šias Taisykles, įskaitant, bet neapsiribojant, dėl:

 1. a) apmokėjimo sąlygų keitimo;
 2. b) taikytinų teisės aktų pakeitimų.

6.2. Kiekvieną kartą užsisakant Prekes, Sutarties tarp Pardavėjo ir Pirkėjo sudarymo tikslais, galios tuo metu galiojanti Taisyklių redakcija.

 1. Prekių grąžinimas, Sutarties atsisakymas

7.1. Tuo atveju, jei prekė yra nekokybiška, Pirkėjas apie kokybės trūkumus privalo informuoti elektroninės parduotuvės administraciją per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas. Pirkėjas apie įsigytas netinkamos kokybės prekes turi informuoti telefonu  +370 (601) 94979 ir el. paštu info@be-healthy.lt.

7.2. Pardavėjas netinkamos kokybės Prekę susigrąžina savo lėšomis ir pakeičia ją į tinkamos kokybės Prekę arba grąžina už netinkamos kokybės Prekę sumokėtus pinigus Pirkėjui. Prekės likutis negali būti mažesnis nei 95%.

7.3. Tuo atveju jei Pirkėjas pageidauja, kad būtų grąžinti pinigai, už grąžintas netinkamos kokybės Prekes, jis privalo el. paštu  info@be-healthy.lt pateikti prašymą dėl pinigų grąžinimo. Prašyme dėl pinigų grąžinimo Pirkėjas turi nurodyti: vardą, pavardę, užsakymo numerį, netinkamos prekės pavadinimą ir tikslų kiekį, banko sąskaitos numerį (tik tuo atveju jei Pirkėjas už Prekes apmokėjo kurjeriui) bei grąžinimo priežastį. Pinigai Pirkėjui grąžinami į banko sąskaitą, iš kurios Pirkėjas mokėjo už prekes arba į banko sąskaitą kurią Pirkėjas nurodė prašyme dėl pinigų grąžinimo. Pinigai grąžinami per 5 (penkias) darbo dienas nuo pateikto Pirkėjo raštiško (elektroniniu paštu) prašymo ir netinkamos kokybės Prekės išsiuntimo Pardavėjui.

7.4. Prekės grąžinamos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje kartu su Prekės dokumentais. Prieš grąžinant Prekes Pirkėjas turi būtinai susisiekti su Pardavėju nurodytu telefonu +370 (601) 94979 ir/arba el. paštu info@be-healthy.lt.

7.5. Už grąžinamos Prekės tinkamą sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu Prekė nėra sukomplektuota ir (ar) tinkamai supakuota, Pardavėjas nepriima grąžinamos Prekės.

7.6. Visais grąžinimo atvejais Pirkėjas pirmiausia privalo kreiptis nurodytais kontaktais ir tik gavęs informaciją iš parduotuvės vadybininko vykdyti grąžinimą per kurjerį, kurį visuomet užsako Pardavėjas.

 1. Pristatymas

8.1. Prekes Pirkėjui pristato Pardavėjo pasirinkta transporto įmonė/ kurjeris.

8.2. Pirkėjas užsakymo metu pasirinkdamas Prekių pristatymo Pirkėjo nurodytu adresu paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią Prekių pristatymo vietą.

8.3. Nuosavybės teisė į Prekę pereina Pirkėjui nuo momento, kai kurjeris perduoda Prekes Pirkėjui. Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Pirkėjui, kai jis ar jo nurodytas asmuo, išskyrus kurjerį, priima Prekes.

8.4. Prekių pristatymo metu Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas privalo kartu su transporto įmonės atstovu/ kurjeriu patikrinti Prekių pakuotės būklę. Tuo atveju jei pakuotė yra akivaizdžiai apgadinta ar pažeista, Pirkėjas turi atsisakyti priimti pakuotę ir pranešti apie tai Pardavėjui telefonu +370 (601) 94979 ir/arba el. paštu info@be-healthy.lt.

8.5. Jei Prekes priims ne Pirkėjas, Pirkėjas privalo nurodyti Prekes priimsiančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją.

8.6. Pirkėjas privalo per 2 (dvi) dienas nuo Prekių pristatymo momento patikrinti Prekių pakuotes, kiekį, kokybę, asortimentą, komplektiškumą ir komplektaciją. Pirkėjui per nurodytą terminą neįvykdžius šios pareigos ir nepareiškus Pardavėjui pretenzijų, laikoma, kad Prekių pakuotės yra tinkamos, o kiekis, kokybė, asortimentas, komplektiškumas ir komplektacija atitinka Sutarties sąlygas.

 1. Prekių kaina ir pristatymo išlaidos 

9.1. Prekių kainos bus tokios, kokios yra nurodytos internetinėje parduotuvėje. Pardavėjas deda visas protingas pastangas tam, kad užtikrintų, kad Prekių kainos, tuo metu, kai Pirkėjas pateikinėja užsakymą, būtų teisingos.

9.2. Prekių kainos gali keistis, tačiau tokie pasikeitimai neturės įtakos jau sudarytoms Sutartims.

9.3. Prekių kainos pateikiamos įskaitant PVM (ten, kur jis taikomas) tokio dydžio, kuris taikomas konkrečiu metu Lietuvos Respublikoje.

9.4.  Prekių kainos neapima užsakymo pristatymo išlaidų. Pristatymo išlaidų dydis nurodomos internetinėje parduotuvėje gali keistis.

9.5. Atsižvelgiant į tai, kad Pardavėjo internetinėje parduotuvėje pateikiamas platus Prekių asortimentas, nepaisant visų protingų Pardavėjo pastangų, lieka galimybė, kad dalis Prekių gali būti pateikiamos klaidingomis kainomis. Tuo atveju, jeigu Pardavėjas nustato, kad pateikta Prekių kaina yra klaidinga, Pardavėjas apie tai raštu informuoja Pirkėją ir atšaukia užsakymą. Pirkėjas, norėdamas įsigyti tą pačią Prekę už teisingą kainą, ją turi užsakyti iš naujo. Pažymėtina, kad jeigu kainos klaidingumas yra akivaizdus ir Pirkėjas pagrįstai galėjo atpažinti tokį klaidingą įkainojimą, Pardavėjui nekyla pareigos parduoti Pirkėjui Prekes neteisinga (mažesne) kaina.

9.6. Pirkėjas turi teisę atšaukti užsakymą. Pirkėjas turi teisę kreiptis į Pardavėją ir paprašyti, kad užsakymas būtų atšauktas. Sumokėta suma Pirkėjui grąžinama tuo pačiu mokėjimo metodu, kuris buvo naudotas sumokant už pateiktą užsakymą. Jei Pirkėjo užsakymas jau buvo surinktas arba vyksta jo pristatymo procesas, tokiais atvejais gali būti, kad Pirkėjui reikės sumokėti pristatymo ir pakavimo mokesčius.

 1. Apmokėjimas

10.1. Už Prekes Pirkėjas gali atsiskaityti:

 1. a) naudodamasis elektronine bankininkyste;
 2. b) mokėjimo pavedimu į Pardavėjo sąskaita;
 3. c) grynaisiais pinigais arba banko kortele kurjeriui;
 4. d) dovanų kuponu.

10.2. Pirkėjui atsiskaitant bankiniu pavedimu į Pardavėjo sąskaitą, Pirkėjas mokėjimo paskirtyje turi nurodyti Pirkėjui suteiktą užsakymo numerį.

10.3. Internetinė parduotuvė „Tax Free“ paslaugos neteikia.

 1. Pirkėjo pareigos

11.1. Pirkėjas įsipareigoja registracijos formoje pateikti tik teisingus ir išsamius duomenis. Pasikeitus registracijos formoje nurodytiems duomenims Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

11.2. Pirkėjas įsipareigoja sąžiningai ir teisingai naudotis internetine parduotuve, nekenkti jos darbui ar stabiliam veikimui. Pirkėjui nesilaikant šios pareigos, Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

11.3. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas Prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

11.4. Nepaisant pareigų, numatytų kituose Taisyklių punktuose, Pirkėjas įsipareigoja per 48 valandas nuo prekių gavimo apžiūrėti Prekes ir įsitikinti, kad gautos Prekės yra tos, kurias Pirkėjas užsakė.

11.5. Pirkėjas privalo laikytis kitų šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

 1. Pardavėjo pareigos

12.1. Pardavėjas įsipareigoja:

 1. a)  dėti pastangas sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis;
 2. b)  gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik šių Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

12.2. Pardavėjas įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse prisiimtų reikalavimų.

 1. Prekės kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

13.1. Visų parduodamų Prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame Prekės aprašyme. Už informaciją apie Prekių savybes (jos teisingumą) atsako Prekių gamintojai ir (arba) importuotojai, o Pardavėjas yra atsakingas tik už tinkamą šios informacijos pateikimą (perdavimą) vartotojams, nebent įstatymai numatytų kitaip. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias Prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

13.2. Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos Prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis šiose Taisyklėse įtvirtinta tvarka ir atsižvelgiant į taikytinų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

13.3. Primename, kad remiantis LR Civilinio kodekso bei 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintų „Mažmeninės prekybos taisyklių“ nuostatomis nekeičiamos ir negrąžinamos šios kokybiškos prekės:

13.3.1. pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintos prekės, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms;

13.3.2. greitai gendančios prekės ar prekės, kurių galiojimo laikas yra trumpas;

13.3.3. supakuotos prekės, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių.

13.4. Netinkamos kokybės ne greitai gendančių prekių ar kokybiškų prekių, kurių Pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Jei Pirkėjas nėra patenkintas pristatytų greitai gendančių Prekių kokybe, o tokiomis Prekėmis laikomi maisto produktai ir gėrimai, kurių galiojimo terminas yra trumpas, įskaitant ir tuos produktus, kurie turi būti laikomi šaldytuve pagal gamintojo nustatytą temperatūrinį rėžimą, į Pardavėją privalo kreiptis ne vėliau, kaip per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas nuo Prekių pristatymo el. paštu: info@be-healthy.lt ir/arba +370 (601) 94979. Pirkėjas pateikdamas pretenziją, dėl nekokybiškų Prekių, kartu privalo pateikti ir gautos nekokybiškos Prekės nuotrauką. Jei Pirkėjas kreipiasi vėliau nei nurodytas terminas ir/ar nepateikia Prekės nuotraukos, Pardavėjas neįsipareigoja Pirkėjo skundo spręsti Pirkėjo naudai. Daugiau informacijos pateikta Taisyklių 7 punkte.

13.5. Teikdamas skundą Pirkėjas turi pridėti Prekės įsigijimo PVM sąskaitą faktūrą (jos numerį) bei nurodyti tokią informaciją:

 1. a) Prekės užsakymo numerį;
 2. b) įvardyti trūkumą, pateikti nuotrauką;
 3. c) pateikti kitus įrodymus, pavyzdžiui, Prekės nuotrauką, nekokybiškos vietos nuotrauką (jei tai mechaninis pažeidimas ir įmanoma nufotografuoti), Prekės pakuotės nuotrauką, kita.

13.6. Teikdamas skundą Pirkėjas turi nurodyti, kaip pageidauja, kad būtų išspręsta pretenzija:

 1. a) pakeičiant Prekę analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;
 2. b) grąžinant sumokėtą Prekės kainą, kai netinkamos kokybės Prekės yra esminis užsakymo pažeidimas.

13.7. Išnagrinėjus pretenziją, atsakymas pateikiamas per 14 (keturiolika) dienų.

 1. Atsakomybė

14.1. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis internetine parduotuve, įskaitant, bet neapsiribojant, už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

14.2. Užsiregistravęs internetinėje parduotuvėje Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir (arba) perdavimą tretiesiems asmenims. Jeigu internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi tretieji asmenys, prisijungę prie internetinės parduotuvės per Pirkėjo prisijungimo duomenis, Pardavėjas tokį asmenį laiko Pirkėju ir Pirkėjas atsako už visus tokio trečiojo asmens veiksmus, atliktus internetinėje parduotuvėje.

14.3. Pardavėjas, tiek kiek tai neprieštarauja taikytiniems teisės aktams, yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika ir kitais šiose Taisyklėse nurodomais dokumentais, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

14.4. Už Sutarties, sudarytos naudojantis internetine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

14.5. Tuo atveju, jeigu Pardavėjas pažeidžia šių Taisyklių nuostatas, jis yra atsakingas už Pirkėjo patirtą tiesioginę žalą ar nuostolius, kurie kyla kaip numatytina šių Taisyklių pažeidimo pasekmė. Žala arba nuostoliai laikomi numatytinais, jeigu jie yra akivaizdi Pardavėjo pažeidimo pasekmė arba, jeigu tokią žalą ar nuostolius Pardavėjas ir Pirkėjas suvokė, sudarydami Sutartį.

14.6. Pardavėjas tiekia Prekes tik buitiniam ir asmeniniam naudojimui. Pirkėjas įsipareigoja nenaudoti parduodamų Prekių komerciniais, verslo ar perpardavimo tikslais, ir Pardavėjas nebus atsakingas už bet kokį Pirkėjo negautą pelną, verslo nuostolius, veiklos sutrikdymą ar nuostolius dėl prarastos verslo galimybės.

 1. Pardavėjo nekontroliuojami įvykiai

15.1. Pardavėjas nebus atsakingas už Sutarties ar bet kokių įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymo arba pavėluoto įvykdymo, jeigu toks neįvykdymas ar vėlavimas atsirado dėl Pardavėjo nekontroliuojamų įvykių.

15.2. Pardavėjo nekontroliuojamas įvykis reiškia bet kokį veiksmą ar įvykį, kurio Pardavėjas pagrįstai negali kontroliuoti.

15.3. Tuo atveju, jeigu įvyksta Pardavėjo nekontroliuojamas įvykis, kuris daro įtaką tinkamam Pardavėjo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymui:

 1. a) Pardavėjas nedelsdamas informuos Pirkėją; ir
 2. b) Pardavėjo įsipareigojimų, kylančių iš Sutarties, vykdymas bus sustabdytas ir įsipareigojimų įvykdymo terminas bus pratęstas Pardavėjo nekontroliuojamų įvykių trukmei. Jeigu Pardavėjo nekontroliuojami įvykiai daro įtaką Prekių pristatymui Pirkėjui, Pardavėjas suderins naują pristatymo datą po Pardavėjo nekontroliuojamų įvykių pabaigos.
 1. Informacijos siuntimas

16.1. Taisyklėse vartojama sąvoka „raštu“ apima ir elektroninius laiškus.

16.2. Pirkėjas, siekdamas susisiekti su Pardavėju raštu arba tuo atveju, jei Taisyklėse numatyta Pirkėjo pareiga susisiekti su Pardavėju raštu, siunčia Pardavėjui elektroninį laišką adresu info@be-healthy.lt arba registruotą laišką UAB „PROBIOVICTUS“ adresu  Dzūkų g 4–38, Palanga.

16.3. Pardavėjas visus pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

16.4. Uždėdamas varnelę ties „Sutinku gauti www.be-healthy.lt akcijas bei naujienas el. paštu“, Pirkėjas nurodo, kad jis sutinka gauti informacinę ir reklaminę medžiagą apie paslaugas, prekes iš Pardavėjo pateiktu adresu, SMS žinute ir skambučiu į nurodytą mobiliojo telefono numerį, ir (arba) elektroniniu paštu.

16.5.Uždėdamas varnelę ties „Patvirtinu, kad man jau yra 18 metų“, „Patvirtinu, kad man jau yra 20 metų“,  Pirkėjas patvirtina Pardavėjui savo amžių ir prisiima atsakomybę už tokio patvirtinimo teisingumą.

 1. Dovanų kuponai

17.1. Galite įsigyti pasirenkamos vertės www.be-healthy.lt dovanų kuponą (toliau – Dovanų kuponus), kurie galioja 3 (tris) mėnesius nuo jo įsigijimo dienos.

17.2. Už Dovanų kuponus galima atsiskaityti bankiniu pavedimu per elektroninę bankininkystę. Atsiskaičius už pasirinktą Dovanų kuponą, Dovanų kupono įsigijimo metu nurodytų elektroninio pašto adresu yra atsiunčiamas elektroninis Dovanų kuponas .pdf formatu su unikaliu atpažinimo kodu. Šis specialus nustatytos formos blankas su Dovanų kupono informacija, suteikia Dovanų kupono turėtojui teisę įsigyti Pardavėjo parduodamas prekes. Atsiskaitant Dovanų kuponu e-parduotuvėje prie Dovanų kupono kodo yra suvedamas Dovanų kupone nurodytas kodas.

17.3. Dovanų kupono kodą galima panaudoti kelis kartus, tai yra kol išnaudojama Dovanų kupone nurodyta pinigų suma.

17.4. Dovanų kuponas nėra keičiamas į pinigus ir už įsigytą dovanų kuponą pinigai negrąžinami, taip pat nekeičiami pamesti ar kitaip prarasti Dovanų kuponai į naujus.

17.5. Grąžinant prekes, už kurias (pilnai ar iš dalies) buvo atsiskaityta Dovanų kuponu, Pardavėjas turi teisę tą pinigų sumą, kuri buvo apmokėta Dovanų kuponu, Pirkėjui sugrąžinti taip pat Kuponu per 7 (septynias) dienas.

17.6. Dovanų kupono terminas nepratęsiamas. Jei Dovanų kuponas nebuvo panaudotas galiojimo laikotarpiu, pinigai nėra grąžinami ir laikoma, kad prekė yra pateikta. Dovanų kuponu negalima įsigyti kito dovanų kupono.

17.7. Norint gauti perdavimo – priėmimo aktą už įsigytą dovanų kuponą reikia kreiptis el. paštu info@be-healthy.lt . Sąskaitos faktūros už dovanų kuponus yra išrašomos tik po dovanų kupono panaudojimo.

17.8. Nuo Dovanų kupono įsigijimo momento Dovanų kupono turėtojas yra pats asmeniškai atsakingas už Dovanų kupono saugumą. Dovanų kupono turėtojas užtikrina, kad Dovanų kupono identifikaciniai duomenys (Dovanų kupono numeriai, grafiniai kodai ir pan.) netaps žinomi tretiesiems asmenims (kurie, pasinaudoję svetimo Dovanų kupono identifikaciniais numeriais, galėtų suklastoti Dovanų kuponą, juo pasinaudoti ir/ar kitaip pakenkti Dovanų kupono turėtojo interesams). Dovanų kupono turėtojas, sužinojęs, kad jo Dovanų kupono identifikaciniai duomenys gali būti žinomi tretiesiems asmenims, privalo nedelsiant pasinaudoti šiais Dovanų kuponais atsiskaitymui arba atlikti Dovanų kupono pakeitimą, arba kreiptis į teisėsaugos institucijas. Nuo Dovanų kupono pardavimo/pateikimo Dovanų kupono turėtojui (Pirkėjui), Pardavėjai už Dovanų kupono saugumą nebeatsako.

17.9. Pirkėjas, įsigydamas Dovanų kuponą, sutinka su šiomis Dovanų kupono naudojimo sąlygomis ir taisyklėmis. Pirkėjas, įsigijęs Dovanų kuponą ir vėliau perleisdamas tą Dovanų kuponą kitam asmeniui, įsipareigoja informuoti tą kitą asmenį (būsimąjį Dovanų kupono turėtoją) apie šias Dovanų kupono platinimo sąlygas ir taisykles.

 1. Kitos nuostatos

18.1. Bet kokiai Sutarčiai, sudaromai tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra taikomos šios Taisyklės kartu su dokumentais, aiškiai nurodytais jose. Bet kokie nukrypimai nuo šių Taisyklių galioja tik tuo atveju, jeigu jie yra įforminami rašytiniu dokumentu.

18.2. Pirkėjas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, turi tam tikras teises, susijusias su netinkamos kokybės Prekėmis. Jokia šių Taisyklių nuostata neturėtų būti interpretuojama kaip suvaržanti ar apribojanti naudojimąsi tokiomis teisėmis.

18.3. Pardavėjas turi teisę perleisti savo teises ir pareigas pagal Sutartį trečiajam asmeniui ar asmenims, tačiau toks teisių ir pareigų perleidimas neturės jokios įtakos Pirkėjo teisėms bei Pardavėjo įsipareigojimams pagal šias Taisykles. Tokio perleidimo atveju Pardavėjas informuos Pirkėją, pateikdamas informaciją apie perleidimą internetinėje parduotuvėje.

18.4. Pirkėjas neturi teisės perleisti ar perduoti visų ar dalies teisių ir įsipareigojimų, kylančių iš šių Taisyklių, trečiajam asmeniui ar asmenims be Pardavėjo rašytinio sutikimo.

18.5. Jei kuri nors šių Taisyklių nuostatų yra teismo pripažįstama neteisėta, negaliojančia arba neįgyvendinama, kitos šių Taisyklių nuostatos lieka galioti ir veikti visa apimtimi. Bet kuri šių Taisyklių nuostata, pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama tik iš dalies ar tam tikra apimtimi, liks galioti ta apimtimi, kuria ji nebuvo pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama.

18.6. Jeigu šiose Taisyklėse nėra nurodyta kitaip, bet koks Pardavėjo vėlavimas pasinaudoti teise pagal šią Sutartį nereiškia Pirkėjo atleidimo nuo įsipareigojimo vykdymo arba šios teisės atsisakymo, o atskiras arba dalinis bet kurio įsipareigojimo įvykdymas arba atskiras arba dalinis pasinaudojimas bet kuria teise nereiškia, kad šis įsipareigojimas neturi būti vykdomas arba šia teise negali būti naudojamasi toliau.

18.7. Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp šalių pagal šias Taisykles (įskaitant Sutarties sudarymo, galiojimo, negaliojimo, įgyvendinimo ir nutraukimo klausimus) taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

18.8. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šių Taisyklių ar susijęs su šiomis Taisyklėmis, jų pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pagal Pardavėjo buveinės adresą.

18.9. Visa elektroninėje parduotuvėje www.be-healthy.lt skelbiama tekstinė ir grafinė informacija yra saugoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir yra Pardavėjo intelektinė nuosavybė.